dn

Dyrektor Szkoły

Dariusz Naumowicz

  MMDziejma

Wicedyrektor Szkoły

Maria Magdalena Dziejma

Wicedyrektor Szkoły

Marek Onoszko