język polski matematyka fizyka
chemia biologia geografia
historia, WOS, HIS filozofia wiedza o kulturze
informatyka przedsiębiorczość edukacja dla bezpieczeństwa
język angielski język niemiecki język francuski
język rozyjski religia i etyka pedagog i psycholog
wychowanie fizyczne biblioteka