Szanowni Państwo,

Rada Rodziców podjęła decyzję o grupowym ubezpieczeniu uczniów naszej szkoły w firmie InterRisk.
Kwota składki podstawowej wynosi 50 zł, składka z opcją rozszerzenia o wyczynowe uprawianie sportu wynosi 65 zł.

Po zaistniałym nieszczęśliwym wypadku uprawnieni do otrzymania świadczenia, tj. rodzic, opiekun prawny bądź poszkodowany po zakończonym leczeniu powinien:

- pobrać i wypełnić druk zgłoszenia dostępny w sekretariacie szkoły oraz złożyć je w biurze agenta lub wysłać na adres listem poleconym

Kapitał Krzywiec
15-003 Białystok
Sienkiewicza 81/3, lok. 109
tel./fax 85 6761040
tel. 531 499 933

- wraz z drukiem zgłoszenia roszczenia należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej informującej o rodzaju zdarzenia, przebiegu leczenia, kartę informacyjną ze szpitala, potwierdzenie zakończenia leczenia.

>> Tutaj dostepne są ogólne warunki ubezpieczenia,  postanowienia odmienne oraz zakres ubezpieczenia i wysokość świadczeń.