Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 ustalone zarządzeniem dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku:

  • 2 listopada 2018 r.
  • 7 stycznia 2019 r.
  • 14 stycznia 2019 r.
  • 29 kwietnia 2019 r.
  • 30 kwietnia 2019 r.
  • 2 maja 2019 r.
  • 6 maja 2019 r.
  • 7 maja 2019 r.
  • 8 maja 2019 r.

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019- czytaj (pdf)